Merelliseen Kalasatamaan, aivan Helsingin ydinkeskustan tuntumaan rakennetaan vuoteen 2030 mennessä laaja, kokonaan uusi työpaikkojen, asuntojen ja kaupallisten palvelujen alue. Kalasatama on eräs kaikkien aikojen suurimmista kiinteistökehityshankkeista maassamme; sen keskustakorttelin asemakaavan mukainen laajuus on yli 110 000 k-m2.

Kalasataman keskuksen toteutuksesta järjestettiin EU-menettelyn mukainen julkinen tarjouskilpailu, johon Prometheus Partners osallistui Skanska Talonrakennus Oy:n
kaupallisena konsulttina. Kilpailu toteutettiin kaksivaiheisena siten, että ensimmäisen vaiheen hakijoiden joukosta valittiin kolme finalistia jatkoneuvotteluihin. Kriteereinä käytettiin hakijoiden laatimaa kilpailumateriaalia: ideasuunnitelman kehityskelpoisuutta, kaupallista ja toiminnallista konseptia sekä kaupunkikuvallisia ratkaisuja.

Prometheus Partnersin vastuulla Kalasataman keskuksen kilpailumateriaalissa oli lukuisia osa-alueita: teimme markkina-analyysin, ideoimme kaupallisen konseptin, laskimme liiketilojen vuokra- ja kannattavuusanalyyseja, koemarkkinoimme tiloja käyttäjille sekä hahmottelimme erilaisia liikeideavariantteja.

Skanskan sekä Prometheus Partnersin ja JKMM-arkkitehtien yhdessä tekemä ideasuunnitelma valittiin kilpailun kolmen parhaan joukkoon jatkoneuvotteluihin kaupungin kanssa.

Kilpailumenettely oli laajamittainen projekti, joka ulottui vuosille 2009-2011.