Prometheus Partners

Prometheus Partners är ett oberoende expertföretag som grundades 2009.

Vi hjälper våra kunder att utveckla, leda och hyra ut framgångsrika köpcenter och andra kommersiella fastigheter. Verksamheten styrs av lång erfarenhet, hög kompetens och konkreta resultat. Vi är aktiva i olika nätverk och samarbetar vid behov med nordiska samarbetspartners. Vårt team på fyra personer är ett av de mest erfarna i Finland. Alla våra specialister har en högskoleexamen. Bland våra kunder finns fastighetsägare och -utvecklare, stora detaljhandelskedjor, byggföretag samt kommuner och städer.

Vi är ytterst professionella tack vare vår långa erfarenhet. Vi producerar kvalitativa analyser och konkreta förbättringsförslag som hjälper våra kunder att lyckas.