OM OSS

Vårt team på sju personer hör till landets mest erfarna experter inom fastighetsbranschen och detaljhandeln.
Vi är kända för vår hängivenhet, företagsamhet och serviceattityd.
Vi betjänar våra kunder på finska, svenska och engelska.

Vi är medlemmar i Finlands Köpcenterförening samt i Nordic Council of Shopping Center (NCSC).

Partner, Ekon.Mag, Jan-Henrik von Hertzen har ett brett nätverk inom finsk detaljhandel, försäljning och marknadsföring samt är också ett långvarigt proffs inom köpcenterbranschen. Hans styrka är framför allt kundrelationer, samt utveckling av processer och koncept. Före Prometheus Partners ledde han köpcentret Forum i Helsingfors i nästan tio år. På Prometheus hör speciellt service inom uthyrning och affärsplatser till hans ansvarsområden samt utveckling av affärsplatser och implementering av nya koncept.
CV Jan-Henrik von Hertzen

photo3

Partner, Pol.Mag,Henrik Winberg hör till köpcenterbranschens mest erfarna proffs i Finland. Han har arbetat bl.a som VD för Hansakvarteret i Åbo och för köpcentren Forum och Kampen i Helsingfors samt som kommersiell direktör för Citycon och Capman. När han var statsdirektör i Ekenäs fokuserade han starkt på frågor inom stadsplanering och markanvändning. Hans analytiska förmåga och breda kunskapsbotten gynnar våra kunder, speciellt genom hans olika konceptplan samt plats- och marknadskartläggningar.
CV Henrik Winberg

photo2


Ekon.Mag, AFM Terhi Sell kom med i Prometheus Partners som expert våren 2012 och som delägare i företaget år 2013. Hon har över tio års erfarenhet av att utveckla och marknadsföra köpcentrum bla som köpcentrum Sellos marknadsföringschef och köpcentrum Trios köpcentrumchef i Lahtis. Terhis starka sidor är förståelsen för det operativa i ett köpcentrum och ett kundinriktat tankesätt. Hon hämtar ett starkt kommersiellt tänkande samt marknadsföringskunskap till Prometheus Partners.
CV Terhi Sell

TerhiSell